IRIS projekta noslēguma seminārs [30.10.2023]

Šī gada 30. oktobrī RTU telpās (Āzenes ielā 12/1, Rīga) un vienlaic īgi platformas Zo om vidē notika IRIS projekta noslēguma seminārs, kurā piedalījās projekta partneri: Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitāte, SIA "Latgales Dārzeņu Loģistika, SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", Z/S "Utāni", Z/S "Eži", SIA “Aberry”, kā arī Lauku Attīstības dienesta pārstāvji. Projekta dalībnieki savās prezentācijās demonstrēja pētījumu rezultātus, kuros tiek izstrādāti efektīvi un Latvijas apstākļiem atbilstoši siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmi, apgūtas jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu. IRIS IoT sistēma tika ierīkota un izmēģināta visās projektu partneru saimniecībās, kā arī 10 mazo saimniecību siltumnīcās, kurās ieviesta specializēta sistēmas versija, iegūtas būtiskas tehniskās zināšanas un arī pozitīvs gala lietotāju novērtējums.      
Projekta ietvaros atlasīti piemērotākie veģetācijas indeksi augu augšanas un attīstības, kā arī bioķīmiskā sastāva novērtēšanai. Izstrādāti jauni indeksi gurķu miltrasas noteikšanai un veikts saimnieciski nozīmīgo kukaiņu un kaitēkļu monitorings. Projekta laikā veicot mērījumus partneru siltumnīcās - segtajās platībās audzētiem tomātiem, 2021. gadā pirmo Latvijā reizi tika konstatēta kompleksa inficēšanās ar Alternaria/Stemphylium spp, kur vizuāli simptomus nav iespējams atšķirt no tiem, kurus ierosina Alternaria spp. Simptomi novērojami tomātu intensīvas ražošanas beigās - uz visām auga daļām – lapām, stublāja, un augļiem. Atsaucoties uz apkopotajiem rezultātiem, skaidrota dažāda spektrālā sastāva gaismas ietekme uz augu ražas formēšanos un ražas kvalitāti.  Novērtēta dažādu gaismas avotu piemērotība gurķu, tomātu un lapu dārzeņu vajadzībām.      
Projekta laikā ir iegūta datu kopa, ar kuras palīdzību nākotnē ir iespējams izveidot uz mikrokontrolleriem darbināmu mašīnmācīšanās un dziļās apmācības mākslīgo neironu tīklu modeļus, ar kuru palīdzību ir iespējams radīt intelektuālu mikroklimata vadības sistēmu.


Semināra prezentāciju saraksts:

1. Projekta mērķi un uzdevumi, komanda un rezultāti, PhD, RTU EVIF vadošais pētnieks Ansis Avotiņš, IRIS projekta vadītājs [ atvērt ] 
2. IRIS programmatūras izaicinājumi un risinājumi, M.sc. ing., RTU EVIF un DITF pētnieks Jānis Bicāns  atvērt ]
3. Ražas kvalitātes izmaiņas dažāda apgaismojuma spektrālā sastāva ietekmē, LBTU Lauksaimniecības fakultāte vadoša pētniece PhD., Laila Dubova  atvērt ]
4. Veģetācijas indeksu augu augšanas un attīstības, kā arī bioķīmiskā sastāva novērtēšanai izstrāde, LBTU Lauksaimniecības fakultāte Dr.biol., prof. Ina Alsiņa  atvērt ]
5. IRIS projekta ietvaros novērotās augu slimības, kaitēkļi un  saimnieciski nozīmīgie organismi., LBTU Lauksaimniecības fakultāte, Dr.agr., prof. Gunita Bimšteine atvērt ]
6. Inovāciju ieviešana siltumnīcu saimniecībās, SIA “Latgales Dārzeņu Loģistika” projektu vadītājs Edgars Romanovskis atvērt ]
7. Inovāciju ieviešanas pieredze dārzkopībā, projektā iegūta pieredze, ABerry, SIA atvērt ]
8. Inovāciju ieviešanas pieredze dārzkopībā, projektā iegūta pieredze,  Z/S "Eži" atvērt ]
9. Inovāciju ieviešanas pieredze dārzkopībā, projektā iegūta pieredze, Z/S "Utāni" [  atvērt  ]
10. Diskusijas panelis: projekta pieredze, izaicinājumi un nākotnes attīstības vajadzības atvērt ]

Projekta partneru apmeklējums [23.-24.07.2022]

Laika posmā no 23. līdz 24. jūlijam daļa no IRIS komandas apmeklēja projektā iesaistītos partnerus, lai apsekotu esošos sensorus, kā arī uzstādītu jaunus.
Partneru SIA “Gretes” (Seces pag., Aizkraukles nov.) un SIA "Aiva G" siltumnīcās tika veikta esošo temperatūras, gaisa mitruma un CO2 līmeņa sensoru apkope. 
Zemnieku saimniecībās “Eži” un “Utāni” (Konstantinovas pag., Krāslavas novads) kopumā tika uzstādītas 10 sensoru platformas (komplekti). Uz katras no platformām izvietoti vairāki sensoru un mēriekārtu veidi – temperatūras, gaisa mitruma, gaismas un CO2 līmeņa sensori, kā arī auga masas pieauguma sensori un auga veģetatīvā indeksa noteikšanas iekārtas (NDVI). 

Jaunu sensoru uzstādīšana ļaus audzētājiem sekot līdzi siltumnīcas mikroklimatam, kā arī nodrošinās projektam nepieciešamo datu iegūšanu vadības algoritma izstrādei.

Izstāde "Greentech 2022"  [13. - 15.07.2022]

No 13. līdz 15. jūlijam IRIS projekta komanda - Ansis Avotiņš (RTU), Edgars Romanovskis (Mežvidi), Pēteris Čeiris (Mežvidi), Juris Gruduls (SIA "Aiva-G") un Rafaels Joffe (Bulduri) apmeklēja izstādi "GreenTech 2022" Amsterdamā (Nīderlande). Tā ir lielākā un Eiropā slavenākā izstāde dārzkopības nozares pārstāvjiem, kuru apmeklē plašs šīs nozares speciālistu loks un dalību ņem vadošie ražotāji.
Izstādes ietvaros tika apmeklēti gan vairāki industriālo gaismekļu izstrādātāju stendi (Fluence, Signify, Growlightengine, SpectraGrow Inc., Lumatek u.c.), gan dažāda veida tehnoloģisko risinājumu ražotāji (Priva, HortiLife, Kroptek, BioBest, Blue Radix, Pats u.c.). 

  

Konference "Starptautiskais
simpozijs par digitālo
dārzkopību" 
[02.12.2021]

2. decembrī norisinājās Bulduru Dārzkopības vidusskolas rīkotā attālinātā videokonference ar nosaukumu “Starptautiskais simpozijs par digitālo dārzkopību” (International Symposium on Digital Horticulture).
Konferences mērķis bija apkopot jaunākos sasniegumus digitālās dārzkopības pētniecībā un veicināt ideju apmaiņu turpmākiem pētījumiem un sadarbības veidošanai.
Galvenās konferences tēmas: robotu pielietošana dārzkopībā; attēlu analīze; lielie dati un to interpretācija

Pasākumā piedalījās arī IRIS projekta komandas kas bija pārstāvētas no Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes puses.


Vebinārs "Inovatīvas tehnoloģijas
ilgspējīgai lauksaimniecībai"
 [12.11.2020]

12. novembrī IRIS projekta komandas pārstāvji - LLU vadoša pētniece Ina Alsiņa un RTU vadošais pētnieks Anatolijs Zabašta piedalījās attālinātā seminārā, kuru organizēja Baltic-German University Liaison Office (www.hochschulkontor.lv).
Vebināra laikā tika noklausītas divas lekcijas:
1. “Potential of Plasma Technologies for Future Application in Plant-Based Food Production” 
(Dr. Henrike Brust (Leibniz Institute for Plasma Science and Technology)),
2. “Innovative Technologies for Sustainable Agriculture: the Response of Plants to Seed Processing with Cold, Plasma, Vacuum, and Electromagnetic Field”

(prof. Dr. Vida Mildažienė (Vytautas Magnus universitāte)).LLU - "Ražas svētki 'Vecauce-2020' " [05.11.2020]

Latvijas Lauksaimniecības universitātē 5. novembrī notika ikgadējais zinātniskais seminārs "Ražas svētki "Vecauce-2020": Pētniecība COVID–19 ēnā", kam šogad apritēja 20 gadu jubileja un tas pirmo reizi norisinājās attālinātā formā, izmantojot "BBB" platformu.
Tradicionāli seminārā tika nolasīti ziņojumi par aktuāliem pētījumiem lauksaimniecībā un bija iespēja iepazīties ar 27 stenda referātiem, starp kuriem bija arī IRIS projekta rezultātus atspoguļojošais ziņojums
 Lapu atstarošanās spektru izmantošana gurķu fizioloģiskā stāvokļa novērtēšanā”  (autores: Daiga Birzleja, Diāna Gavare, Ina Alsiņa, Laila Dubova, Māra Dūma).

IZSTĀDE "RIGA COMM 2020" [15.10.2020]

15. un 16.oktobrī norisinājās biznesa tehnoloģiju izstāde "RIGA COMM 2020", kuras laikā uzņēmumiem un organizāciju pārstāvjiem bija iespēja uzzināt sev interesējošos jautājumus par digitālās transformācijas iespējām, uzņēmuma procesu automatizāciju, kā arī atrast dažāda veida digitālos risinājumus. 
IRIS komanda izstādes ietvaros prezentēja projekta vīziju un mērķus, sasniegtos rezultātus, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem par siltumnīcas mikroklimata pārraudzības risinājumiem, nākošajiem plānotajiem pasākumiem un iespējām pieteikties dalībai IRIS projekta testēšanas aktivitātēs.  

Apgaismojuma mērījumi mežvidos [30.09.2020]

Tika veikti "IRIS gaismas sensora" maketa pirmie testa mērījumi, lai salīdzinātu dažādu mikroshēmu ražotāju produktus un to tehniskos veiktspējas parametrus (piem. jutība, precizitāte, datu pārraides ātrums, utt.) reālistiskā siltumnīcas vidē - pie dažāda apgaismojuma tipiem (nātrija augstspiediena, LED diožu un speciālas to kombinācijas). Ir iegūtas dažādas mērījumu vērtības pie augšējā apgaismojuma, kas tiek analizētas, meklējot atbilstošus koeficientus pie dažāda apgaismojuma spektra vērtībām un sadalījuma, lai iegūtu pēc iespējas precīzākas mērījumu vērtības. 

IZANALIZĒTI 54 DAŽĀDU TOMĀTU PARAUGI [23.09.2020]

Rudens ir ražas laiks. Izanalizēti 54 dažādu tomātu paraugi, kuri audzēti ar atšķirīgām tehnoloģijām aprīkotās siltumnīcās. Tomātiem noteikta sausne, šķīstošās sausnes, organisko skābju, likopēna, karotīna, hlorofilu, fenolu un flavonoīdu saturs. Aprēķināts garšas indekss.

IZSTĀDE "MINOX ZEMGALE 2020" [05.09.2020]

Jelgavā, Metāla svētku ietvaros notika izgudrojumu un inovāciju izstāde "Minox Zemgale 2020", kurā ar stendu piedalījās IRIS projekta komanda. Komanda informēja par projekta mērķiem un uzdevumiem. Siltumnīcas modelī interesenti varēja vērot daļu no projekta aktivitātēm darbībā.