* Siltumnīcu nozares barometrs ir jauna tehnoloģija, analīzes veikšanā, jo uz partneru siltumnīcu bāzes iegūtajiem datiem un mērījumu rezultātiem un vismaz 10 mazo siltumnīcu lietotājiem, IRIS projektā tiks izveidoti “veiktspējas indikatori”, kā arī iegūti pirmie salīdzinošie dati par Latvijas siltumnīcu nozari kopumā.

IRIS - nozares Barometrs:
– Dažādu LV reģionu problēmu identifikators, veiktspējas indikatori – nozares politikas veidošanai, jaunu tehnoloģiju efektivitātes ieviešanai un atbalsta instrumentu izveidei.
– Zemniekiem, u.c. dalībniekiem savas veiktspējas, metožu, tehnoloģiju, u.c. novērtēšanai pret nozares MIN/AVG/MAX rezultātiem, kā arī pret sev līdzīgajiem. Sava veida ražošanas procesa audita rīks.