Par projektu

Siltumnīcās notiekošie procesi ir ļoti sarežģīti un savstarpēji saistīti, kas atkarīgi no tajās audzējamām kultūraugiem, to šķirnes īpatnībām, iekšējā un ārējā klimata, apgaismojuma, apputeksnēšanas, laistīšanas, kvalitātes, energoefektivitātes, ražības, efektīvas un videi drošas augu aizsardzības u.c. šo sistēmu parametriem.

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas, u.c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu. Novērtējot šīs tehnoloģijas tiek veikti metodiski pētījumi, lai noskaidrotu dārzeņu ontoģenēzes īpatnības un produkcijas bioķīmiskā sastāva izmaiņas atkarībā no audzēšanā izmantotajiem apgaismojuma apstākļiem, izvērtētu sēņu slimību attīstību atkarībā no lietotajām tehnoloģijām, kā arī to kā dažāda spektra gaisma ietekmē apputeksnēšanos, saimnieciski saimnieciski postīgo un noderīgo kukaiņu populāciju attīstību tomātu siltumnīcā – ražošanas apstākļos.

IRIS IoT sensoru sistēma un datu apstrādes platforma, kas ir modulāra pēc savas arhitektūras, tādēļ to var izmantot gan mazās, gan lielās industriālās siltumnīcās. Iegūtie dati ļaus efektīvāk un operatīvāk pārvaldīt savu ražošanas procesu, kas tiek piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Jauna Latvijas apstākļiem atbilstošas analīzes un novērtēšanas metode dažādu gaismas spektru un atdeves (umol) ietekmei uz konkrētām augu šķirnēm, un šo jauno tehnoloģiju parametru ietekmei uz pašu augu ražas kvalitātes parametriem, apputeksnēšanas kameņu uzvedību, sēņu slimību attīstību. Šādi pētījumi ir dārgi, laikā un resursu ziņā ietilpīgi, lai tos veiktu paši ražotāji, bet zinātniskajām institūcijām nav pietiekami liela saimniecība atbilstoša skaita paraugu noņemšanai un analīzei. Tās pārbaude tiek veikta gan mazu, gan lielu siltumnīcu pielietojumam, iegūtie dati atskaites un publikāciju formā būs publiski pieejami nozares vajadzībām.

Inovatīvais produkts - ''IRIS IoT sensoru sistēma''

- Modulārajai IRIS IoT sistēmai projekta ietvaros tiks izveidoti jauni gaismas un svara pieauguma sensori, lietotāja WEB saskarne (pilnai informācijai) un mobilā telefona aplikācija (ērtai operatīvās informācijas iegūšanai), atkarībā no siltumnīcas tipa un tehnoloģijas.
- IRIS sistēmu plānots uzstādīt un pārbaudīt projekta partneru siltumnīcās (SIA "Latgales Dārzeņu loģistika", SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", z/s "Eži", z/s "Utāni", SIA "Aberry") un arī 10 līdz 30 mazajās siltumnīcās. 
Iekārtas tiek izsniegtas bez maksas! 

Lai kļūtu par projekta mazo sadarbības partneri nepieciešams aizpildīt pieteikšanās anketu.  Pieteikuma anketa