PELĒKĀ PUVE

Ierosina Botrytis cinerea, bieži novērojama. Simptomi var tikt novēroti visu tomātu augšanas laiku gan uz ziedaizmetņiem, gan stublājiem un lapām, gan pašiem augļiem. Tipiskākais simptoms - uz lapām brūns plankums, kas biežāk sākas no lapas malas, un, palielinoties gaisa mitrumam, uz plankuma bagātīgi veidojas sēnes konīdijnesēji ar konīdijām. Apsarme veidojas arī uz citām inficētajām auga daļām - uz tomātu augļiem bieza, voilokveida, bet uz stublājiem, lapām un ziedaizmetņiem retāka.

Pelēkās puves attīstībai labvēlīgi apstākļi ir augsts gaisa relatīvais mitrums un gaisa temperatūra robežās no 18 - 24 °C. Sporu veidošanās notiek ļoti strauji. Slimības izplatību veicina arī dažāda veida augu bojājumi – lapu izlaušana, dažādu kukaiņu bojājumi.